bcil·luminació disseny S.C.C.L.

    

Qui som.

 

Som una empresa de serveis dedicada al que més ens agrada, “les instal·lacions elèctriques i d’il·luminació temporals”. Per poder entendre millor els serveis que oferim, resumirem dient que fem arribar de la manera més eficaç, practica i neta, preses de corrent i d’il·luminació a on el client digui, sigui en espais oberts o tancats.

Fa 11 anys que oferim els nostres serveis a l’empresa publica, privada i particular. Avui volem donar un petit pas mes oferint els nostres serveis d’una manera més directe gracies a aquest petit catàleg resum.

És important saber que el lloguer dels nostres productes son directament vinculats a la contractació dels serveis de muntatge, desmuntatge i manteniment, aquest últim només en cas necessari. Només en casos més especials i puntuals els nostres productes es lloguen sense mà d’obra. Ho fem així perquè l’estat i la imatge dels nostres productes es tant important com el correcte funcionament de les nostres instal·lacions. Creiem que el material utilitzat en els treball temporals no han de ser sinònim de mal estat, deixadesa i brutícia, sinó tot el contrari, i es per això que el perfecte estat del nostre producte, es sempre un punt a favor en els comentaris dels nostres clients.

En aquest catàleg tècnic trobem els elements basics per una bona execució d’una infraestructura elèctrica, que podrà derivar-se en multitud de punts de corrent amb les seves proteccions independents i sota la norma del reglament electrotècnic de baixa tensió.

 


 

Acerca de nosotros.

Somos una empresa de servicios dedicada a lo que más nos gusta, “las instalaciones eléctricas y de iluminación temporales”. Para poder entender mejor los servicios que ofrecemos, resumiremos diciendo que hacemos llegar de la manera más eficaz, práctica y limpia, tomas de corriente y de iluminación allí donde el cliente nos las solicita, ya sea en espacios abiertos o cerrados.

Ya hace 11 años que ofrecemos nuestros servicios a la empresa pública, privada y particular. Hoy queremos dar un paso más ofreciendo nuestros servicios de una manera más directa gracias a este pequeño catálogo resumen.

Es importante saber que el alquiler de nuestros productos están directamente vinculados a la contratación de los servicios de montaje, desmontaje y mantenimiento, este último solo en el caso de ser necesario. Solo en casos muy especiales y puntuales nuestros productos se alquilan sin mano de obra. Lo hacemos de esta manera porque para nosotros el perfecto estado e imagen de nuestros productos es tan importante como el correcto funcionamiento de nuestras instalaciones. Creemos que los elementos utilizados en los trabajos temporales no tienen porque ser sinónimo de mal estado, dejadez y suciedad, sino , todo lo contrario; y es por esto que el perfecto estado de nuestros productos, es siempre un punto a favor en los comentarios  de nuestros actuales clientes.

En este pequeño catalogo técnico encontraran los elementos principales  para la correcta ejecución de una instalación eléctrica, esta va a poder ser derivada en múltiples puntos de corriente con sus correspondientes protecciones individuales y bajo la norma del reglamento electrotécnico de baja tensión.