bcil·luminació disseny S.C.C.L.

    

A tenir en compte.       

bcn il·luminació i disseny es una empresa de serveis d’àmbit regional pensada per donar servei a tot el territori Català, de totes maneres la nostre estreta relació amb Porgesa S.A. fa que en un moment donat puguem donar servei a qualsevol punt d’Espanya.


 A tener en cuenta.

bcn il·luminació y disseny es una empresa de servicios de ámbito regional pensada para dar servicio a todo el territorio Catalán, de todas maneras nuestra estrecha relación con Porgesa S.A. hace que en un momento dado podamos dar servicio en cualquier punto de España.